Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tuki kannattelee lasta, nuorta ja perhettä eri elämäntilanteissa. Sivistys- sekä sosiaali- ja terveystoimen edustajien ja palveluiden yhteistyökumppanuus edellyttää avointa dialogia ja luottamusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnoimien lapsi-  ja perhepalveluiden kehittämisohjelmien yhteisenä tavoitteena on varhaisen ja ennaltaehkäisevän tuen vahvistaminen. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, Opetushallitus edistää vuoden 2022 aikana sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen välistä monialaista yhteistyötä sekä kansallisesti että alueellisesti.

Opetushallitus tukee hankkeita, hyvinvointialueita ja kuntia kestävien yhteistyörakenteiden luomisessa ja tärkeiden yhdyspintojen tunnistamisessa. Lisäksi tiivistämme kansallisten toimijoiden eli OPH:n, THL:n, STM:n ja OKM:n välistä yhteistyötä, yhtenäistämme ohjausta ja luomme siten edellytyksiä yhteistyön jatkumiselle myös tulevilla hallituskausilla.

Varhaiskasvatus ja koulu ovat kodin rinnalla lapsen ja nuoren arjen luontevia toimintaympäristöjä ja siten myös luontevia ympäristöjä monialaiselle yhteistyölle.