Strategic Partnership On Sport on pitkäkestoinen yhteistyöhanke, joka lisää liikuntajärjestöjen osallistumista EU:n nuoriso-ohjelmiin ja kannustaa kansainvälisen vapaaehtoistyön hyödyntämiseen urheilun parissa.
Musta ihminen skeittaamassa

Strategic Partnership On Sport -hankkeen tavoitteena on lisätä liikuntasektorin toimijoiden osallistumista Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeisiin sekä lisätä tietoisuutta liikunta- ja urheilutoimijoiden keskuudessa kansainvälisten nuorten vapaaehtoisten hyödyntämisestä lyhyisiin vapaaehtoisjaksoihin liikuntatoiminnassa sekä urheilun suurtapahtumien yhteydessä.

Lisäksi tavoitteena on vahvistaa ruohonjuuritason toimijoiden verkostoitumista erityisesti inklusiivisen liikunnan hankkeissa sekä non-formaalin oppimisen tunnistamista ja tunnustamista urheilun parissa.

Strategic Partnership On Sport

Kesto: 2021–2027
Osallistuvat kansalliset toimistot: Ranska (koordinoija) Belgia, Islanti, Kypros, Norja, Portugali, Puola, Slovenia, Suomi ja Turkki

Pitkäkestoiset yhteistyöhankkeet ovat osa Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kansallisten toimistojen välistä strategista kehittämistyötä. Lue lisää ja tutustu muihin hankkeisiin.