Suomi-koulut ovat yli 130 kielikoulun tai -kerhon verkosto maailmalla. Niissä annetaan suomen kielen ja kulttuurin opetusta lapsille, joiden perheillä on yhteys Suomeen ja suomen kieleen.

Suomi-koulut ovat kielikouluja tai -kerhoja, joissa annetaan opetusta suomea äidinkielenään tai toisena tai vieraana kielenä puhuville lapsille. Suomi-koulujen opetus keskittyy tukemaan lapsen suomen kielen ja kulttuurin oppimista ja hankitun kielitaidon säilyttämistä.

Suomi-koulujen toiminta käynnistyi Kanadasta 1960-luvulla ja on laajentunut yli 40 maahan ja kaikkiin maanosiiin.  Suomi-koulujen lukumäärä on suurin Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Kokonaisoppilasmäärä kasvaa keskimäärin muutamalla oppilaalla vuosittain ja oli runsaat 4200 vuonna 2018; koulujen määrä on vakiintunut noin 135:en. Uusia kouluja käynnistetään melkein vuosittain, mutta samoin koulujen toiminta saattaa lakata oppilaiden puutteeseen. Uudet Suomi-koulut ovat viime vuosina syntyneet ennen kaikkea Aasiaan ja Afrikkaan. (Lähteet: Suomi-koulujen tuki ry, Suomi-Seura ry:n tilasto).

Opetusta annetaan keskimäärin kaksi tuntia viikossa, useimmiten lauantaisin.

Opetushallitus välittää Suomi-koulujen ylläpitoon valtionavustuksia, joiden hausta ja raportoinnista vastaa Suomi-Seura ry. Opetushallitus tekee yhteistyötä Suomi-koulujen tuki ry:n ja Suomi-Seuran kanssa Suomi-koulujen toiminnan tukemiseksi. Yhteistyö kulminoituu vuosittain elokuun alussa pidettäviin Suomi-koulujen opettajien koulutuspäiviin.

Tiedustelut Suomi-Seurassa: Maarit Hyvärinen sähköposti maarit.hyvarinen(at)suomi-seura.fi tai Opetushallituksessa opetusneuvos Paula Mattila, sähköposti paula.mattila(at)oph.fi

Tutustu Suomi-Seuran Suomi-koulu-sivuihin: https://suomi-seura.fi/suomi-koulut/