Velvoite suunnitelmalliseen oppilaitoskohtaiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön koskee kaikkea lakiin perustuvaa opetusta ja koulutusta. Velvoite koskee myös vapaan sivistystyön oppilaitoksia.
Nuori mies piirtää liitutaululle ja hymyilee. Nuori nainen näyttää hänelle jotain tabletista.

Opetushallitus kartoitti vuonna 2023 vapaan sivistystyön oppilaitoksien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua. Kyselyllä selvitettiin oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun prosessia, suunnitelmien sisältöä, henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumista sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun kehittämistarpeita ja vaikutuksia oppilaitosten toimintaan.

Julkaisu: Mikkola A. 2023. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, Raportit ja selvitykset 2023:7a, Opetushallitus. 

Tukea vapaan sivistystyön oppilaitoksille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun 

Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu tulisi olla oppilaitoksen kehittämisen väline ja konkreettinen toimenpidesuunnitelma. Vapaan sivistystyön oppilaitoksille tehdyn kyselyn tulosten perusteella oppilaitokset tarvitsevat tukea tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun jäntevöittämiseksi.

Syyskaudella 2023 toteutetaan kolme kehittämisiltapäivää, joiden aineistot tullaan jakamaan tällä sivulla kunkin tilaisuuden jälkeen.