Varhaiskasvatuksella, opetuksella ja koulutuksella on merkittävä rooli lasten ja nuorten henkisen kriisikestävyyden kehittymisessä ja ylläpidossa. Mahdollisuus keskustella asioista turvallisesti yhdessä ja saada luotettavaa tietoa vahvistaa lasten ja nuorten luottamusta sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kriisinsietokyvyn puute voi näyttäytyä oppijoiden oppimis- ja hyvinvointivajeina sekä henkilöstön hyvinvoinnin laskuna.
Tyttö istuu yksin rappusilla.

Sivuja ei enää päivitetä. Tämä sivu on päivitetty viimeksi kesällä 2022.

Kriisinkestävyyttä varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa tarvitaan erityisesti juuri nyt yhteiskunnan monihäiriötilanteen takia. Tällä hetkellä erityisesti Venäjän hyökkäys Ukrainaan  sekä pitkittynyt koronapandemia voidaan kokea kuormittavina. Kasvava tietoisuus ilmastokriisistä ja sen hillitsemisestä aiheuttaa myös huolta.

Turvallisuus on tunne, joka syntyy arjen rutiineista, ennakoitavuudesta ja varautumisesta sekä erityisesti luottamuksesta siihen, että kukaan ei jää yksin. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen turvallinen arki vuorovaikutussuhteineen on lasten ja nuorten hyvinvoinnissa keskeistä. On tärkeää, että lasten ja nuorten mahdollisimman tavallinen arki jatkuu niin kasvatuksessa ja koulutuksessa kuin vapaa-ajallakin. 

Kuntien tulee varautua siihen, että kasvatus ja koulutus pystytään myös kriisiolosuhteissa järjestämään mahdollisimman täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti.