Osana oppivelvollisuuden laajentamista uudistetaan nivelvaiheen koulutuksia, eli erilaisia toisen asteen koulutukseen valmentavia koulutuksia. Uuden tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) on tarkoitus yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA). Uuden koulutuksen on tarkoitus alkaa 1.8.2022. 
Opiskelijoita luokassa sivulta ja takaapäin kuvattuna.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille, että muille valmentavaa koulutusta tarvitseville. Koulutuksen kesto on enintään vuosi, mutta opiskelija voi siirtyä jo aiemmin opiskelemaan lukio- tai ammatilliseen koulutukseen. Opiskelija voi siirtyä lukioon tai ammatillisiin opintoihin, kun hän on saavuttanut tarvittavat valmiudet ja tietää, mitä haluaa opiskella.  

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen eli TUVA-koulutuksen aikana opiskelija voi tarkentaa suunnitelmiaan jatko-opinnoista, korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta. Jokaiselle opiskelijalla laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelijan valmiuksien ja tavoitteiden perusteella. 

Opetushallitus valmistelee yhdessä asiantuntijaverkoston kanssa luonnoksen TUVA-koulutuksen perusteista. Perusteluonnos valmistellaan syksyn 2020 aikana. Kun eduskunta hyväksyy oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät lait, perusteluonnos lähetetään lausunnoille. 

TUVA-koulutuksen perusteiden laatimisen aikataulu 

  • perusteluonnoksen valmistelu asiantuntijaverkostossa syksyn 2020 aikana 

  • lausuntokierros, kun laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta on hyväksytty 

  • perusteet julkaistaan kevään 2021 aikana 

  • paikallisten toteuttamissuunnitelmien laatiminen lukuvuoden 2021-2022 aikana 

  • perusteet tulevat voimaan 1.8.2022 

 

Webinaarit ja perusteluonnoksen kommentointi 

Opetushallitus on järjestänyt webinaareja (24.9., 30.9. ja 1.10.) perusteluonnoksen valmistelun aikana ja tarjonnut mahdollisuuden palautteen antamiseen keskeneräisestä luonnoksesta.  

Järjestämme seuraavat webinaarit vielä ennen lausuntokierrosta.  

 

Lisätietoja: 

opetusneuvos Kaisa Räty, kaisa.raty [at] oph.fi 

opetusneuvos Riia Palmqvist, riia.palmqvist [at] oph.fi 

opetusneuvos Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi