Osana oppivelvollisuuden laajentamista uudistetaan nivelvaiheen koulutuksia, eli erilaisia toisen asteen koulutukseen valmentavia koulutuksia. Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA). Uusi koulutus alkaa 1.8.2022. 
Opiskelijoita luokassa sivulta ja takaapäin kuvattuna.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että muille valmentavaa koulutusta tarvitseville. Koulutuksen kesto on enintään vuosi, mutta opiskelija voi siirtyä jo aiemmin opiskelemaan lukio- tai ammatilliseen koulutukseen. Opiskelija voi siirtyä lukioon tai ammatillisiin opintoihin, kun hän on saavuttanut tarvittavat valmiudet ja tietää, mitä haluaa opiskella.  

TUVA-koulutuksen aikana opiskelija voi tarkentaa suunnitelmiaan jatko-opinnoista, korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta. Jokaiselle opiskelijalla laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opiskelijan valmiuksien ja tavoitteiden perusteella. 

Opetushallitus valmisteli syksyn 2020 aikana luonnoksen TUVA-koulutuksen perusteista yhdessä asiantuntijaverkoston kanssa.

TUVA-koulutuksen perusteiden laatimisen aikataulu 

  • perusteluonnos valmis joulukuu 2021
  • perusteluonnoksen kääntäminen tammikuussa 2021 
  • lausuntokierros helmikuussa 2021
  • valmiin perusteen julkaiseminen kesäkuu 2021
  • paikallisten toteuttamissuunnitelmien laatiminen lukuvuoden 2021-2022 aikana 
  • perusteet tulevat voimaan 1.8.2022 

Lisätietoja: 

opetusneuvos Tarja Heikkinen, etunimi.sukunimi [at] oph.fi

opetusneuvos Kati Taipale, kati.taipale [at] oph.fi
specialsakkunnig Sonja Hyvönen, sonja.hyvonen [at] oph.fi (sonja[dot]hyvonen[at]oph[dot]fi) 

opetusneuvos Katri Kuukka, etunimi.sukunimi [at] oph.fi