Opetushallitus seuraa ja raportoi säännöllisesti työelämäpalautekyselyn avulla, miten työelämätoimijat ja elinkeinoelämän kumppanit kokevat yhteistyön ammatillisten oppilaitosten kanssa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ammatillisen koulutuksen laadun seurannassa ja kehittämisessä.
henkilö arvioi painotuoteen väriä väripaletilla

Ammattitaitoisia osaajia kehitetään yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Työpaikka ja oppilaitos voivat ratkaista yhdessä yrityksen tai organisaation muuttuvia osaamistarpeita tai kehittää alan toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Siksi Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset keräävät työelämäpalautekyselyn avulla säännöllistä palautetta työpaikkaohjaajilta ja työpaikkojen edustajilta yhteistyöstä oppilaitosten kanssa.

Tuloksia hyödynnetään kansallisesti ammatillisen koulutuksen laadun seurantaan ja kehittämiseen, ja se vaikuttaa myös koulutuksen järjestäjien saamaan vaikuttavuusrahoitukseen vuodesta 2023 alkaen. Koulutuksen järjestäjät hyödyntävät saatua palautetta oman toimintansa asiakaslähtöisyyden ja laadun seurantaan sekä kehittämiseen.