Ryhmä nuoria naisia ulkona.

Päivitetty 24.5.2022

Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien kannattaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tarjota lapsille ja nuorille oppimista ja hyvinvointia edistävää ja ylläpitävää toimintaa myös kesällä.

Opinto-ohjaajien ja opettajien on hyvä kertoa aktiivisesti näistä mahdollisuuksista lapsille ja nuorille, koska Ukrainasta Suomeen sotaa paenneet lapset ja nuoret ja heidän huoltajansa eivät välttämättä löydä helposti tietoa kesäajan opinnoista, harrastuksista ja muusta hyvinvointia tukevasta toiminnasta.