On tärkeää, että Ukrainasta Suomeen sotaa paenneille lapsille ja nuorille tarjotaan nopeasti mahdollisuus koulunkäyntiin. Tälle sivulle on koottu tietoa perusopetukseen valmistavan opetuksen ja perusopetuksen tukimuodoista.
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia

Päivitetty 9.1.202

Ukrainasta saapuu edelleen lapsia ja nuoria eri puolille Suomea. Osa ukrainalaisista suuntaa Suomesta muualle Eurooppaan, osa muuttaa Suomen rajojen sisällä, osa on löytänyt pysyvämmän asuinpaikan heti tultuaan. Suuri osa paenneista haluaa varmasti palata kotimaahansa mahdollisimman nopeasti, mutta kukaan ei tiedä, millä aikataululla paluu on mahdollinen. 

Ukrainasta paenneilla on mahdollisuus hakea tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua koskevista asioista saa lisätietoa Maahanmuuttoviraston sivuilta. Kun tilapäistä suojelua saava henkilö on oleskellut Suomessa vähintään vuoden ajan ja hänen oleskelulupaansa on jatkettu, hän voi hakea Digi- ja väestötietovirastolta kotikuntaa. Henkilö voi itse valita uuden kotikunnan, mikä voi vaikuttaa kunnissa palvelujen tarpeeseen. 

On tärkeää, että Suomeen saapuville lapsille ja nuorille tarjotaan nopeasti mahdollisuus koulunkäyntiin. Koulun jokapäiväinen arki rutiineineen ja vuorovaikutussuhteineen on eheyttävää ja turvallisuuden kokemusta vahvistavaa. Koulu tarjoaa lapsille, nuorille ja heidän huoltajilleen turvalliset, osallisuutta vahvistavat rakenteet ja jatkuvuuden tunnetta arkeen. Koulunkäynti on myönteinen asia jokaiselle. Myönteistä on myös se, että opetuksen järjestäjillä, kouluilla ja opettajilla on ammattitaitoa ja kokemusta järjestää opetus ja reagoida ennakoimattomiin tilanteisiin parhaalla mahdollisella tavalla.