Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten tieto- ja viestintäteknologian taitoja, medialukutaitoa sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Uudet lukutaidot on osa laajempaa opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämää Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa vuosille 2020-2022.
Oppilaat opettajan kanssa tietokoneen ääressä

Opetushallitus vastaa kehittämisohjelmassa tieto- ja viestintäteknologian osaamiskokonaisuudesta. Työssä on mukana asiantuntijoista koottu projektiryhmä. Kehittämisohjelma toteutetaan yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kanssa, joka koordinoi medialukutaidon ja ohjelmoinnin sisältöjen valmistelua.

Kehittämisohjelma julkaisee tammikuussa 2021 tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen ja medialukutaidon kuvaukset 

  • hyvän pedagogisen toiminnan kuvaus Varhaiskasvatussuunnitelman ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon tueksi (varhaiskasvatus, esiopetus)  
  • hyvän ja edistyneen osaamisen kuvaukset Perusopetuksen opetussuunnitelman toimeenpanon tueksi (perusopetus, vuosiluokkakokonaisuuksittain 1-2, 3-6 ja 7-9) 

Ohjelmointiosaamisen kuvaukset sisältyvät tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen ja medialukutaidon kuvauksiin. 

Vuosina 2021–2022 kehittämisohjelmassa on tavoitteena toteuttaa kehittämishankkeita, joissa kuvaukset otetaan käyttöön. Lisäksi tuotetaan kasvatuksen ja opetuksen tueksi osaamisen kuvauksiin perustuvia cc-lisensöityjä esimerkkisisältöjä.

Vuosina 2019 ja 2020 tehdyissä selvityksissä (mm. Digiajan peruskoulu) on havaittu, että tvt-taitojen, medialukutaidon ja ohjelmoinnin opetuksessa on merkittäviä eroja koulujen ja kuntien välillä. Kehittämisohjelmassa julkaistavien kuvausten tavoitteena on tukea voimassa olevien varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanoa. Sisältö antaa opettajalle konkreettisen kuvauksen siitä, millaisiin asioihin opetuksessa tulee kiinnittää huomiota.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman julkistamistilaisuus pidettiin 1.10.2020.

Lisätietoa

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi @oph.fi