Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten tieto- ja viestintäteknologian taitoja, medialukutaitoa sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Uudet lukutaidot on osa laajempaa opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämää Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa vuosille 2020-2023.
Oppilaat opettajan kanssa tietokoneen ääressä

Opetushallitus vastaa kehittämisohjelmassa digitaalisen osaamisen (varhaiskasvatus) ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen (perusopetus) kokonaisuuksista. Kehittämisohjelma toteutetaan yhteistyössä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kanssa, joka koordinoi medialukutaidon ja ohjelmoinnin sisältöjen valmistelua.

Kehittämisohjelma on julkaissut kesäkuussa 2022 digiosaamisen kuvausten uudistetun version, joka sisältää tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen ja medialukutaidon sekä ohjelmointiosaamisen kuvaukset.

  • hyvän pedagogisen toiminnan kuvaus Varhaiskasvatussuunnitelman ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon tueksi (varhaiskasvatus, esiopetus)  
  • hyvän ja edistyneen osaamisen kuvaukset Perusopetuksen opetussuunnitelman toimeenpanon tueksi (perusopetus, vuosiluokkakokonaisuuksittain 1-2, 3-6 ja 7-9) 

Vuosina 2021–2023 kehittämisohjelmassa toteutetaan kehittämishankkeita, joissa kuvaukset otetaan käyttöön. Lisäksi tuotetaan kasvatuksen ja opetuksen tueksi osaamisen kuvauksiin perustuvia cc-lisensöityjä esimerkkisisältöjä.

Vuosina 2019 ja 2020 tehdyissä selvityksissä (mm. Digiajan peruskoulu) on havaittu, että tvt-taitojen, medialukutaidon ja ohjelmoinnin opetuksessa on merkittäviä eroja koulujen ja kuntien välillä. Kehittämisohjelmassa julkaistavien kuvausten tavoitteena on tukea voimassa olevien varhaiskasvatussuunnitelman sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanoa. Sisältö antaa opettajalle konkreettisen kuvauksen siitä, millaisiin asioihin opetuksessa tulee kiinnittää huomiota.

Kehittämisohjelman koordinaatio on päättynyt kesällä 2023. Kysy lisätietoa:

Opetusneuvos Päivi Leppänen, puh. 029 533 194. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi