Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Suomalaisissa korkeakouluissa opiskelee koko ajan yli 20 000 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa, jotka tekevät Suomessa opintojensa aikana työharjoittelujaksoja ja etsivät valmistuttuaan työllistymismahdollisuuksia. Suomeen tulee vuosittain myös tuhansia harjoittelijoita ja työssäoppijoita suoraan ulkomaisista korkeakouluista ja ammatillisista oppilaitoksista. Tämän kansainvälisen osaamisen hyödyntämiseen kannattaa panostaa etenkin pk-yrityksissä.

Opetushallitus toteutti yhdessä Owal Groupin kanssa vuoden 2016 aikana Uutta osaamista pk-yrityksiin -selvitys- ja vaikuttamishankkeen, jossa kartoitettiin sitä, miten ja miksi suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset hyödyntävät tämän joukon kansainvälistä osaamista ja millaisia esteitä hyödyntämisen tiellä on.

Hankkeen tavoitteena oli madaltaa yritysten kynnystä kansainvälisten osaajien rekrytointiin sekä auttaa oppilaitoksia kehittämään yhteistyötä yritysten kanssa. Hankkeen tuloksista on apua kansainvälisten osaajien rekrytointiin, ja niitä voi hyödyntää myös muidenkin ulkomaalaisten osaajien työllistymisen edistämisessä.

Yhteistyössä olivat mukana Suomen Yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari, Hanken, Laurea ammattikorkeakoulu, Omnia, Talent Tampere, Saranen Consulting ja Me2We. Rahoitus on saatu Erasmus+ -ohjelmasta.

Selvitys- ja vaikuttamishankkeen painopiste oli pk-yrityksissä, koska yrityssektorin uudet työpaikat ovat viime vuosina syntyneet pääosin juuri niihin. Suomen Yrittäjien pk-yrittäjäbarometrissä nousi esille, että niillä on myös haasteita kansainvälisessä osaamisessa.