Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön digitalisaation viitekehystyön tavoitteena on muodostaa yhteinen suunta digitalisaation kehitykselle​ kasvatuksessa ja opetuksessa sekä tarjota konkreettista tukea kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation arkeen.
Kaksi nuorta istumassa tietokoneiden äärellä.

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön digitalisaation viitekehystyössä määritellään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja toimialan yhteistyönä kehittämistyötä ohjaavat periaatteet, tavoitetila ja toimenpiteet digitalisaation eri osa-alueille, joita ovat:

  1. Digitalisaation kehittämisen edellytykset
  2. Digitalinen osaaminen
  3. Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki
  4. Tiedonhallinta ja laatu
  5. Tietosuoja ja -turva
  6. Digitalisaation lainsäädäntö ja -tulkinta 
  7. Digitalisaation tutkimus

Viitekehyksen toteutuksen tavoitteena on muodostaa yhteinen suunta digitalisaation kehitykselle ja luoda yhteentoimiva ja kattava tietopohja sekä sitä hyödyntävää analytiikkaa päätöksenteon tueksi. Lisäksi viitekehystyöllä edistetään digitaalisen oppimisen yhdenvertaista toteutumista ja vahvistetaan digitaalista osaamista. Tavoitteena on myös luoda yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit digitaalisten palveluiden kehittämiselle sekä kehittää voimavarojen tarkoituksenmukaista kohdentamista ja siten parantaa strategista ohjausta.