Ukrainan kriisi järkyttää meitä kaikkia. Varhaiskasvatuksella, kouluilla ja oppilaitoksilla on kotien lisäksi erityisen tärkeä rooli lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen palauttamisessa. Tältä sivulta löytyy tukimateriaalia Ukrainan kriisin käsittelyyn varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, taiteen perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä.

Tämä materiaali on laadittu tukemaan Ukrainan kriisitilanteen käsittelyä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, taiteen perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä. Materiaalia voi hyödyntää kunkin toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella ja eri ikäisille sopivalla tavalla.

Ukrainan kriisiin liittyviä perustietoja ja sen herättämiä kysymyksiä voidaan käsitellä luontevasti osana eri kasvatus- ja koulutusmuotojen tavallista toimintaa. Materiaalin tavoitteena on varmistaa se, että jokaisella lapsella, nuorella ja opiskelijalla on mahdollisuus varhaiskasvatussuunnitelman, opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden mukaisessa kasvatuksessa ja opetuksessa keskustella ja saada perustietoja Ukrainan kriisistä ja sen vaikutuksista Suomen tilanteeseen.

Henkilöstön tehtävänä on kriisitilanteessa luoda ja tukea turvallisuudentunnetta ja ylläpitää mahdollisimman tavallista arkea lapsille, nuorille ja opiskelijoille. Henkilöstö tuntee parhaiten oman varhaiskasvatusyksikkönsä, koulunsa ja oppilaitoksensa lapset, nuoret ja opiskelijat sekä heidän tilanteensa ja osaa valita omassa toiminnassa hyödynnettävät sisällöt ja käsittelyn laajuuden. Opiskeluhuoltopalveluista on mahdollista saada tukea kriisin käsittelyyn.

Kriisin käsittelyn lisäksi on tärkeää huolehtia myös siitä, että päivässä on riittävästi muuta mukavaa toimintaa. Yhteinen tekeminen luo tulevaisuususkoa ja ohjaa ajatukset iloisempien asioiden pariin.

Ukrainan kriisi muuttuu hetki hetkeltä eikä aikuisellakaan voi olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan kuitenkin auttaa lapsia, nuoria ja opiskelijoita ymmärtämään tapahtunutta ja suhtautumaan tilanteeseen rauhallisesti. Lapsia ja nuoria kannattaa muistuttaa siitä, että Ukrainan kriisi on poikkeuksellinen ja elämä Suomessa on turvallista. Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset ovat hyvin varautuneita erilaisiin uhka- ja vaaratilanteisiin. Niiden keskeinen tehtävä myös käsillä olevassa kriisitilanteessa on ylläpitää arjen rutiineja ja kiinnittää lapset sekä nuoret tavalliseen ja turvalliseen arkeen.

Mitä läheisemmäksi uutisissa kerrotut tapahtumat mielletään, sitä voimakkaampia reaktioita ne lapsissa ja nuorissa yleensä aiheuttavat. Osalla lapsista ja nuorista saattaa tällä hetkellä olla suuri huoli kriisialueilla asuvien läheistensä hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on myös lapsia ja nuoria, jotka ovat tulleet Suomeen sota-alueilta ja myös opiskelijoita, jotka aloittavat asepalveluksensa lähiaikoina.

Varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten toimintatapoja suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon, että Ukrainan kriisi näyttäytyy erilaisena eri puolilla Suomea asuvien lasten ja nuorten arjessa. Itä-Suomessa tilanne voi olla haasteellinen myös siksi, että eri koulutusasteilla on paljon sekä ukrainalaisia että venäläisiä ja valkovenäläisiä lapsia, oppilaita ja opiskelijoita. Suurissa kaupungeissa taas on paljon maahanmuuttotaustaisia lapsia, oppilaita ja opiskelijoita.