Kokeilukeskuksen ensimmäinen testiluontoinen Kokeiluohjelma on tullut päätökseensä. Mitä mukana olleet tiimit eri puolilta Suomea ajattelevat vuoden mittaisesta matkastaan ja miten kokeilukulttuuri istuu koulun arkeen? Blogisarjassa syvennytään matkan varrella kertyneisiin oppeihin askel askeleelta.
Piirroskuva 4 kokeileva koulu

Kokeilukeskuksen ensimmäinen testiluontoinen Kokeiluohjelma on tullut päätökseensä. Mitä mukana olleet tiimit eri puolilta Suomea ajattelevat vuoden mittaisesta matkastaan ja miten kokeilukulttuuri istuu koulun arkeen? Blogisarjassa syvennytään matkan varrella kertyneisiin oppeihin askel askeleelta.

Hyvän kokeilun lähtökohta on, että sitä ei tehdä yksin ja salassa. Kokeileva kehittäminen on hyvä väline silloin, kun ratkottavana on mutkikas, vaikeasti hahmotettava ongelma ja haussa kenties kokonaan uudenlaiset ratkaisut. Keiden muiden tulisi olla mukana? Millaisia erilaisia osaamisia ja näkökulmia tarvitsemme? Nämä ovat ensimmäisiä kysymyksiä kokeilua suunnittelevalle. Tuntemattomassa maastossa edetessä pätee yleensä nyrkkisääntö “mitä moninäkökulmaisempi sen parempi” – siksi potentiaalisia kavereita ongelmaa ymmärtämään ja ratkaisemaan kannattaa etsiä paitsi toisista kouluista myös koulun ulkopuolelta.

Kokeiluohjelman Nokian kokeilussa kavereiksi löytyivät paitsi kunnan muut koulut myös vanhainkodit, päiväkodit ja kirjasto. Fiilis-, liikunta-, vuorovaikutus-, tvt- ja moneen muuhun teemaan erikoistuneet oppilasagentit jakavat osaamistaan toisille oppilaille, opettajille sekä koulun ulkopuolelle. Porvoossa ja Sipoossa taas kokeilut tarjosivat uuden lähestymistavan kodin ja koulun yhteistyöhön. Jäykän ja muodollisen kutsumisen sijaan lähdettiin etsimään kokonaan uudenlaista, rennompaa tapaa viestiä ja puhutella perheitä. Oppijoita ja perheitä ei tarvitse nähdä vain toiminnan ja suunnittelun kohteina, vaan tasavertaisina toimijoina ja kumppaneina.

Matala hierarkia ja avoimuus ovat yhteiskehittämisen ominaispiirteitä. Kun ratkaisuja kehitetään alusta asti yhdessä niiden kanssa, joille ne on tarkoitettu, ei käyttäjien tarpeita tarvitse arvailla tai olettaa – toiminta voidaan rakentaa todellisille tarpeille perustuvaksi. Parhaimmillaan yhdessä tekeminen synnyttää osallisuuden kokemuksia, lisää omistajuutta yhteiseksi koetuista asioista ja kasvattaa luottamusta osapuolten välillä.

Miksi yhteistyötä kannattaa laajentaa myös oman koulun ulkopuolelle? Videolla Nokian kokeilutiimiläiset kertovat, mitä laaja yhteistyön piiri on heille ja etenkin oppilaille antanut:

Videolla Kokeiluohjelman kokeilijat kertovat omien kokeilujensa kokemuksista ja opeista. Kokeiluohjelma on vuoden mittainen ohjattu ohjelma, jonka on toteuttanut Opetushallituksen Kokeilukeskus.