Kokeilukeskuksen Kokeiluohjelma on tullut päätökseensä. Mitä mukana olleet tiimit eri puolilta Suomea ajattelevat vuoden mittaisesta matkastaan ja miten kokeilukulttuuri istuu koulun arkeen? Blogisarjassa syvennytään kokeilumatkan aikana kertyneisiin oppeihin askel askeleelta.
Piirroskuva 5 kokeileva koulu

Kokeilukeskuksen  Kokeiluohjelma on tullut päätökseensä. Mitä mukana olleet tiimit eri puolilta Suomea ajattelevat vuoden mittaisesta matkastaan ja miten kokeilukulttuuri istuu koulun arkeen? Blogisarjassa syvennytään kokeilumatkan aikana kertyneisiin oppeihin askel askeleelta.

Usein ilmeisimmät ratkaisut eivät ole parhaita ratkaisuja, mutta hankesuunnitelmiin kirjatut tulostavoitteet ja aikataulut ohjaavat kohti varmoja suuntia. Mittakaavaltaan hallittavassa ja lyhytkestoisemmassa kokeilussa riskit ovat pienemmät. Moni kokeiluohjelmaan osallistunut tiimi on kertonut kokeilemisen tuomasta rentoudesta, vapautumisesta ja uudesta energiasta. Kokeileminen rohkaisee ajattelemaan luovasti.

Kauniaisissa palvelumuotoilun menetelmiä on hyödynnetty systemaattisesti alusta asti. Lapset ovat olleet tekemässä ja suunnittelemassa omista tarpeistaan ja ideoistaan lähtien ratkaisuja, joista osa voi oikeasti toteutua. Into ja pursuavat ideat yllättivät alussa ja se on tarjonnut paljon paitsi lapsille, myös mukana olleille aikuisille. Lasten vahvasta toimijuudesta ja alusta asti toteutuneesta osallisuudesta on tullut koko hankkeen punainen lanka:

Videolla Kokeiluohjelman kokeilijat kertovat omien kokeilujensa kokemuksista ja opeista. Kokeiluohjelma on vuoden mittainen ohjattu ohjelma, jonka on toteuttanut Opetushallituksen Kokeilukeskus.

Kuten blogisarjan toisessa kirjoituksessa todettiin, on oikean ongelman ja suunnan löytäminen tärkeää. Suunta ja tavoitteet piirtävät hiekkalaatikolle rajat. Rajoja vasten erilaiset vaihtoehdot piirtyvät selkeämmin ja tila olla luova lisääntyy. Kun välitön onnistumisen pakko poistuu, voidaan testata myös riskialttiimpia, innovatiivisempia ja epäintuitiivisempia ratkaisuja.

Itseään voi haastaa myös menetelmien valinnassa. Uusi, ennen kokeilematon menetelmä tai uudet ja yllättävät kaverit kehittämisessä auttavat suuntaamaan ajatukset laatikon ulkopuolelle ja tuovat mukaan raikkaita näkökulmia. Usein käytettyjen kyselyjen ja haastattelujen sijaan voi miettiä, mitä muita keinoja on päästä kosketuksiin käyttäjän maailman kanssa. Ideointia voi vaihteeksi tehdä näyttelemällä tai vaihtoehtoisia ratkaisuja rakennella vaikka legopalikoista.

Oulun kokeilussa nuorten ottaminen mukaan on lisännyt kehittäjätiimin kykyä ymmärtää nuorten näkökulmia. Nuoret ovat yksilöitä ja keskustelu ei ole kaikille luonteva tapa tuoda omia mielipiteitä tai ajatuksia esille – tarvitaan siis erilaisia keinoja ja niiden yhdistelmiä, jotta erilaiset nuoret voivat tulla kuulluksi.