Kokeilukeskuks Kokeiluohjelma on tullut päätökseensä. Mitä mukana olleet tiimit eri puolilta Suomea ajattelevat vuoden mittaisesta matkastaan ja miten kokeilukulttuuri istuu koulun arkeen? Blogisarjassa syvennytään kokeilumatkan aikana kertyneisiin oppeihin askel askeleelta.
Piirroskuva 1 kokeileva koulu

Kokeilukeskuksen  Kokeiluohjelma on tullut päätökseensä. Mitä mukana olleet tiimit eri puolilta Suomea ajattelevat vuoden mittaisesta matkastaan ja miten kokeilukulttuuri istuu koulun arkeen? Blogisarjassa syvennytään kokeilumatkan aikana kertyneisiin oppeihin askel askeleelta.

Kokeilijan viiden askeleen sarjan viimeisenä neuvona on kehotus varautua yllätyksiin. Aikaisemmilla askelmilla kuvatut kokeilemisen periaatteet, kuten ongelman kehystäminen uudesta näkökulmasta tai erilaisten vaihtoehtojen testaaminen, heikentävät väistämättä näkyvyyttä siihen, mitä prosessin päätepisteessä siintää. Epävarmuusalueella oleminen kuuluu kokeilevan kehittämisen luonteeseen, ja tärkeää on jättää tilaa mahdollisille suunnanmuutoksille matkan varrella. Tämä edellyttää usein tietoista valintaa vastustaa halua lukita ajatukset kokeilun tarkasta kulusta etukäteen.

Kokeiluohjelmassa mukana olleiden tiimien jakamat kokemukset kertovat kokeilemisen mukanaan tuomasta liikkeestä, vaihtuvista maaleista ja osin kivuliaastakin luopumisesta tutusta ja turvallisesta hankemaailmasta. Innostuksen lisäksi uudenlaisista tekemisen tavoista saattaa seurata myös epämiellyttäviä tunteita tai joskus jopa konflikteja, kun toiminnallisesta tekemisestä siirrytään yhteisessä oppimisessa syvemmälle tasolle, tunteisiin ja ajatuksiin tai uusi tapa tehdä törmää yhteisön ääneen sanomattomiin arvoihin tai olettamuksiin.

Kurikan tiimi kuvasi olleensa kokeiluohjelman kick off -tilaisuudesta lähtiessään kuin kiitoradalla, jossa kunnianhimoisen vision siivittämä tiimi lähti toteuttamaan suunnitelmiaan isosti. Kiitorata kuitenkin tyssäsi nopeasti käytännön esteisiin, kun ihmisiä ei aikataulujen takia saatukaan saman pöydän ääreen. Suunnitelmia jouduttiin muuttamaan ja maailman syleilemisen sijaan kokeileminen käynnistettiin pienin askelin. Muutoksista ei kuitenkaan seurannut romahdusta ja sittemmin epäonnistumisistakin on tullut luonnollinen osa arkea.

Videolla Kokeiluohjelman kokeilijat kertovat omien kokeilujensa kokemuksista ja opeista. Kokeiluohjelma on vuoden mittainen ohjattu ohjelma, jonka on toteuttanut Opetushallituksen Kokeilukeskus.

Yllätyksiin varautumiseen liittyy keskeisesti riskien hallinnan näkökulma. Sopivan mittakaavan ja kokeilemisen kohteen löytäminen on keskeistä erityisesti koulumaailmassa, jossa koululla on vastuu hyvästä oppimisesta joka päivä. Kehittäminen kulkee arjen työn rinnalla ja siksi kokeilun etiikka on aina läsnä valintoja tehtäessä – millaisen riskin kanssa olemme varautuneet selviytymään? Kokeilemalla ensin pienesti, eikä esimerkiksi koko kunnan alueella tai kaikissa kouluissa kerralla, hallitaan riskejä ja säästetään pidemmällä tähtäimellä myös resursseja.

Aito kokeilu on sellainen, jolla on mahdollisuus epäonnistua. Yllätyksiltä ja epäonnistumisilta ei siis voi välttyä –  niiden karttamisen sijaan huomio kannattaakin siirtää siihen, miten niistä voi hyötyä.