Youth@Work on pitkäkestoinen yhteistyöhanke, joka tukee nuorisotyön roolia nuorten työllistymisessä ja yrittäjyydessä.
Tehdaslinjasto ja teksti "käytä suojalaseja".

Youth@Work -hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorisotyön näkyvyyttä ja roolia nuorten työllistämisen ja yrittäjyyden kentällä. Lisäksi tavoitteena on tukea Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmien toimeenpanoa sekä vahvistaa yhteistyötä ja oppimista paikallisten, alueellisten, kansallisten ja Euroopan laajuisten toimijoiden kesken.

Youth@Work Partnership on Youth Employability and Entrepreneurship

Kesto: 2021–2027

Osallistuvat kansalliset toimistot: Italia (koordinoija), Espanja, Kreikka, Kypros, Malta, Pohjois-Makedonia, Puola, Ranska, Suomi, Turkki ja Unkari

Muut kumppanit: SALTO Eastern Europe and Caucasus -resurssikeskus, SALTO South East Europe -resurssikeskus, SALTO Euromed and Good Practices -resurssikeskus ja SALTO Training and Cooperation -resurssikeskus.

Pitkäkestoiset yhteistyöhankkeet ovat osa Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kansallisten toimistojen välistä strategista kehittämistyötä. Lue lisää ja tutustu muihin hankkeisiin.