Tuntuuko, että työkokemus on kuin sekavaa mössöä, jonka seasta on vaikea nostaa esille omaa osaamistaan tai vahvuuksia? Työnhakutilanteessa tarvittaisiinkin taitoa oman osaamisen tunnistamiseen ja sen sanoittamiseen.

Työnantajat haluavat tietää, millaisia osaamisen jyviä, kirkkaita kiviä sekä hiomattomia timantteja työnhakija on kerännyt urapolullaan. Kun tuntee omat taitonsa, tietää myös, mitä tarjota työnantajalle.

Muistele onnistumisia

Aloitetaan siitä, mikä on sinun mielestä parasta. Mieti siis tilannetta, jossa olet onnistunut. Mikä oli todellakin parasta? Tilanne voi olla työ- tai opiskelukokemus tai harrastuksissa tapahtunut asia.

Ihmismieli valitettavan helposti muistaa vain kömmähdykset jättäen onnistumiset varjoon. Onnistumisia kannattaakin muistella aktiivisesti, sillä se vahvistaa itsetuntoa ja -luottamusta.Onnistuessasi olet käyttänyt vahvuuksiasi.

Onnistuminen ei vaadi huippusuoritusta

Onnistuminen ei tarkoita erityisen suurta ja merkittävää, vaan sellaista asiaa, josta sinulle jäi hyvä mieli tai josta olet ylpeä. Liian usein kuvitellaan, että onnistuminen on huippusuoritus, joka saavutetaan vain äärimmäisen ponnistelun jälkeen. Itsensä haastaminen on muotia, mutta se on johtanut vääristyneeseen mielikuvaan, että aina pitäisi ylittää itsensä.

Onnistumisen ei tarvitse olla aina vaikeaa. Omia vahvuuksia kannattaa enemmin hahmottaa sitä kautta, mikä on sinulle helppoa tai luontaista. Helppous ei tarkoita riman alitusta, vaan sitä, että olet hyvä.

Analysoi ja kiitä itseäsi

Jaa onnistumisen tilanne osiin:

1) mitä onnistuminen edellytti, 2) mitkä asiat mahdollistivat sinulle onnistumisen kokemuksen siinä tilanteessa? Esimerkiksi millainen mieliala, aihepiiri, seura, aika ja paikka tai millaiset työtavat sekä olosuhteet vaikuttivat onnistumiseen?

Lopuksi kannattaa miettiä, miten voisit toimia jatkossa, jotta voisit tuntea vastaavanlaisia kokemuksia. Jos tiedät, mitkä tekijät vaikuttivat onnistumisen tunteen syntymiseen, voit hakeutua onnistumisten äärelle.

Ja muista onnistumisten jälkeen kiittää itseäsi rehellisesti! Älä vähättele, vaan anna arvo tekemisellesi. Sinun ei tarvitse olla täydellinen.

Kerro onnistumisesta

Onnistumisen kokemuksesta kertominen helpottaa kokemuksen analysointia. Kerro onnistumisesta kaverille, äänitä tarinasi tai kirjoita vaikka pari riviä muistiinpanoja.

Kokemuksen purkaminen omin sanoin auttaa konkretisoimaan, mistä olet kiinnostunut ja mistä innostut. Kaveri voi antaa palautetta, ja jutellessa voitte huomata uusia taitoja molempien osaamisesta.

Kerää muistiinpanot kaikesta kokemuksesta ja osaamisesta

Yksinkertainen mutta toimiva harjoitus oman osaamisen sanoittamiseksi on kerätä post-it -lapuille taitoja, kokemuksia ja onnistumisia. Ota huomioon, että osaamista kertyy kaikilta elämänalueilta.

Käy läpi koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi ainakin seuraavat teemat: harrastukset, järjestö- ja vapaaehtoistyö, projektit, vaihto-opiskelu, reppureissukokemukset, lisäopinnot ja kurssit, kielitaito, IT-taidot ja lopputyön aihe. Huomioi myös vuorovaikutustaidot, persoonallisuuspiirteesi ja tunnetaidot.

Kokoa muistiinpanot esim. mind map -kartaksi. Säilytä muistiinpanot, sillä niistä on apua, kun kirjoitat työhakemusta.

Seuraa motivaatiota - siitä kehittyy vahvuutesi

Fiksut työnantajat eivät etsi työntekijöitä, jotka osaavat kaiken. Nykyisin korostetaan enemmän sitä, että työntekijällä on kyvykkyyttä kehittyä. Älä lannistu, jos tuntuu, että selkeiden vahvuuksien tarjoaminen työnhakutilanteessa on hankalaa. Mieti silloin onnistumisten lisäksi, mitä haluat oppia.

Sinulle on lyhyenkin urapolun aikana kertynyt monenlaista osaamista. Jotkut taidot ovat pieniä jyviä, jotka ovat vielä kehittymässä. Toiset taidot huomaat jo selkeämmin. Ne ovat kuin kirkkaita kiviä eli asioita, joista olet kiinnostunut. Seuraa mielenkiinnon kohteita, sillä niistä voi jalostua timanttisia vahvuuksia.

 

 

Takaisin Europassin etusivulle