Hyppää pääsisältöön

Kestävä tulevaisuus


Opas oppimisen, toimintakulttuurin ja arkikäytäntöjen kehittämiseen kasvatuksen ja koulutuksen maailmassa

Opetushallituksen kestävän kehityksen oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa ja tukea kestävyyden eri ulottuvuuksista ja niiden saavuttamisesta kasvatus- ja koulutustoimialan asiantuntijoille ja ammattilaisille – varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön.

Opas sisältää kestävää kehitystä avaavan sisällön lisäksi neuvoja, materiaaleja ja tapausesimerkkejä, joita voi hyödyntää omassa kasvatus- ja opetustyössä. Näkökulmia voi käyttää myös oman työ- ja oppijayhteisön arvokeskustelun ja muun rakentavan dialogin pohjalla sekä ajatusten herättelyssä. 

Toimeliaita ja toiveikkaita hetkiä kestävyyden tielle!

Miksi nyt eikä myöhemmin

Kestävän kehityksen tilanne Suomessa

Kestävän kehityksen tilanne Suomessa

Mikä on Suomen kestävän kehityksen tilanne? Missä olemme onnistuneet, entä missä emme?

Miten tästä tavoitteeseen?

Miten tästä tavoitteeseen?

Miten pääsemme Suomessa ja maailmalla tästä eteenpäin?

Me ei haluttaisi elää sellaisessa ajassa

Me ei haluttaisi elää sellaisessa ajassa

Mitä toiveita ja pelkoja lapsilla ja nuorilla on vuodesta 2050?

Koulutuksen merkitys kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi

Koulutuksen merkitys kestävän tulevaisuuden saavuttamiseksi

Kuinka merkittävä edellytys koulutus on kestävälle kehitykselle?

Koulut yhteisönsä suunnannäyttäjinä

Koulut yhteisönsä suunnannäyttäjinä

Voivatko koulut vaikuttaa ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan?

Tulevaisuuden megatrendit koulutyötä tukemassa

Tulevaisuuden megatrendit koulutyötä tukemassa

Miten tulevaisuusajattelu voi tukea koulujen ja oppilaitosten työtä?

Kestävän kehityksen globaali ulottuvuus

Kestävän kehityksen globaali ulottuvuus

Miten tekomme koulussa vaikuttavat ilmastoon, luontoon tai ihmisoikeuksiin?

Kestävän kehityksen mahdollistajat

Kestävyyden ensiaskeleet

Kestävyyden ensiaskeleet

Millaisia kestävyyden ensiaskelia päiväkodeissa, kouluissa tai oppilaitoksissa voidaan ottaa?

Muutosjohtaminen – Pysyvästi kestäväksi

Muutosjohtaminen – Pysyvästi kestäväksi

Miten johtajana saat aikaan muutoksen, jolla parempi tulevaisuus on saavutettavissa?

Arvioinnista kehittämiseen

Arvioinnista kehittämiseen

Miten koulut voivat arvioida omaa kestävää toimintaansa ja miksi niiden pitäisi?

Oppimisympäristön kestävyys

Oppimisympäristön kestävyys

Miten erilaisista oppimisympäristöistä tehdään kestäviä?

Omistajuus ja osallisuus kestävyyden polulla

Omistajuus ja osallisuus kestävyyden polulla

Miksi erityisesti lasten ja nuorten osallisuus on tärkeää koulujen kestävyyden polulla?

Uudistuvasta oppimisesta tulevaisuuden osaamiseen

Uudistuvasta oppimisesta tulevaisuuden osaamiseen

Miten oppimisen tulisi uudistua kestävän tulevaisuuden ja sen osaamistarpeiden edessä?

Kestävän kehityksen ohjelmat

Kestävän kehityksen ohjelmat

Mitä valtakunnalliset ohjelmat tarjoavat kasvatuksen ja koulutuksen kestävälle kehitykselle?

Kestävää oppilaitosta rakentamassa

Kestävää oppilaitosta rakentamassa

Mikä on kestävän oppilaitoksen resepti?

Perustepolkua pitkin kestävään tulevaisuuteen

Kestävä kehitys kasvatuksen ja koulutuksen normiperustassa

Kestävä kehitys kasvatuksen ja koulutuksen normiperustassa

Kuinka kestävä kehitys näkyy varhaiskasvatussuunnitelmassa ja opetussuunnitelman perusteissa?

Oppilaitosten arvomaailman suuntana kestävä tulevaisuus

Oppilaitosten arvomaailman suuntana kestävä tulevaisuus

Mihin asioihin oppilaitoksien arvomaailma voisi keskittyä, jotta ne suuntaisivat kestävästi tulevaan?

Taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Miten ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja vuorovaikutus tukevat ekologista kestävyyttä? Miksi ihmiskunnan ilmiöitä on vaalittava?

Toimintakulttuurin muutos

Toimintakulttuurin muutos

Miten kestävyyttä voi vahvistaa lapsiryhmässä? Miksi kestävä muutos ei näy vieläkään koulujen toimintakulttuurissa?

Yhteistyö kestävässä kehityksessä

Yhteistyö kestävässä kehityksessä

Millaista yhteistyötä koulujen on toteutettava työmaailman, kansainvälisten osaajien tai korkeakoulujen kanssa?

Laaja-alainen osaaminen kestävässä kehityksessä

Laaja-alainen osaaminen kestävässä kehityksessä

Mistä lähestyä niin monitahoisia ilmiöitä kuin kestävä kehitys tai laaja-alainen osaaminen?

Kestävä kehitys ammatillisena osaamisena

Kestävä kehitys ammatillisena osaamisena

Miten kestävyys kietoutuu työelämän ja ammatillisen koulutuksen osaamisvaatimuksiin?

Kestävää tulevaisuutta tukeva pedagogiikka

Kestävää tulevaisuutta tukeva pedagogiikka

Millainen pedagogiikka tukee lasten ja nuorten suuntautumista ja voimaantumista kestävään tulevaisuuteen?

Käsitteet tai käytännöt hukassa?

Oppaan käyttöä helpottamaan olemme keränneet keskeisiä käsitteitä sekä oppaan artikkeleiden joukossa olevia hyvä käytännön esimerkkejä kootusti yhteen paikkaan. Kertaa kestävän tulevaisuuden käsitteitä tai oikaise suoraan kestävän toiminnan käytännön toteutuksiin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa!
Kestävän kehityksen käsitteet ja määritelmät
Mikä olikaan Agenda 2030? Entä mitä kaikkea kuuluu sosiaaliseen kestävyyteen?
Käytännön esimerkkejä kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta
Millaisia kestävän koulun tapaus- tai tehtäväesimerkkejä on jo olemassa?

Oppaan kirjoittajat

Oppaan sisältöjä ovat olleet laatimassa kestävän kehityksen eri asiantuntijat ja aiheen parissa työskentelevät opettajat, kasvattajat ja muut koulutus- ja kasvatustoimialan ammattilaiset. Kunkin eri artikkelin tai muun sisältöosion yhteydessä on mainittu tarkemmin kyseisen sisällön kirjoittaja tai tekijä.

Oppaan päätoimittajat ovat opetusneuvos Hanna Pohjonen ja projektityöntekijä Anjuli Korhonen Opetushallituksesta. Opetushallituksen toimituskuntaan ovat kuuluneet myös opetusneuvokset Kati Mikkola, Anne Liimatainen ja Santeri Suvanto.
Oppaan viitetiedot
Pohjonen, H., Korhonen, A., Mikkola, K., Liimatainen, A., Suvanto, S. (toim.). Opetushallituksen verkkosivut: https://www.oph.fi/fi/kestava-tulevaisuus. Julkaistu: 11.5.2021. Viitattu: päivämäärä.
Yksittäisen artikkelin viitetiedot
*Artikkelin kirjoittajan nimi*. *Artikkelin otsikko*. Teoksessa Kestävä tulevaisuus (toim. Pohjonen, H., Korhonen, A., Mikkola, K., Liimatainen, A., Suvanto, S.). Opetushallituksen verkkosivut: https://www.oph.fi/fi/kestava-tulevaisuus. Julkaistu: 11.5.2021 (jos päivitetty, päivityksen päivämäärä). Viitattu: päivämäärä.

Lisää aiheesta muualla verkossa

Luokanopen ilmasto-opas

Luokanopen ilmasto-opas

luokanopenilmasto-opas.fi
Aineenopettajan ilmasto-opas

Aineenopettajan ilmasto-opas

openilmasto-opas.fi