Tässä osiossa on tarkoitus pohtia ja kehittää omia oppimisen taitoja. Millä tavoin ja missä ympäristössä oppii parhaiten? Mitä on oman oppimisen arviointi, ja miksi sitä on hyödyllistä harjoitella? Miten eri kielten taitoja ja kielitietoa voidaan hyödyntää uuden oppimisessa?

Tässä osiossa tavoitteena on

  • oppia tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita kielenoppijana
  • oppia asettamaan tavoitteita ja arviomaan oppimista
  • ymmärtää palautteen ja arvioinnin merkityksen oppimisessa
  • oppia tuntemaan ja hyödyntämään itselle sopivia keinoja ja välineitä kielitaidon kehittämiseksi
  • ymmärtää, miten kielen oppiminen koulun ulkopuolella tukee opintoja, ja pohtia,  miten sitä voisi vahvistaa
  • suunnitella kielenoppimis- ja opiskelumahdollisuuksia lukion jälkeen.
Polku alkaa omista vahvuuksista ja kehittämiskohteista. 1. Millainen kielenoppija ja kielenkäyttäjä olen nyt?  Omat toiveet, motivaatio ja merkityksellisyys. 2. Mitä haluan tulevaisuudelta ja minkälaisia taitoja tarvitsen? Laaja-alainen osaaminen: Kyvyt ja tahto esittää kysymyksiä. Jatkuva oppiminen. 3. Miten ylläpidän ja kehitän kielitaitoja lukion jälkeen elämän eri osa-alueilla? Polku päättyy jatkuvaan oppimiseen.
Kielenopiskelutaidot