Kieli-CV on työkalu, jonka avulla voit tuoda esiin kaiken sen kielitaidon, joka kätkeytyy arvosanojen taakse tai on hankittu muualla. Voit liittää sen osaksi CV:täsi ja kuvata vastaanottajalle osaamistasoasi laajemmin. Kieli-CV:llä osoitat paitsi osaamistasi, myös kansainvälistä osaamistasi, kiinnostustasi kieliin sekä haluasi käyttää kieliä työelämässä ja opinnoissa.

Kaikki kielitaitosi = Kieli-CV!

Pelkistetty auringonlasku kallioiden lomassa, lintuja taivaalla, pyöreällä taustalla.

Mikä?

Osana kieliprofiilia laaditaan Kieli-CV:n, jolla opiskelijat tekevät kielitaitonsa ja kansainvälisen osaamisensa näkyväksi tulevaisuuden tarpeisiin. Kieli-CV on kieliprofiilin raportointityökalu: Siihen kiteytetään kieliprofiiliin tehty pohdinta omista kielitaidoista ja kansainvälisestä osaamisesta. Siten Kieli-CV tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kertoa kielitaidosta laajemmin kuin ansioluettelossa perinteisesti töihin tai jatko-opintoihin hakiessaan. 

Mitä Kieli-CV sisältää? 

Opiskelija kirjaa Kieli-CV:seen 

  • osaamisensa eri kielissä (arvioitu Kehittyvän kielitaidon asteikon taitotasoilla) 
  • vapaamuotoisen sanallisen kuvauksen erityistaidoistaan tai kielenoppimistarinastaan (’nostot’) 
Kaaviot kielitaidosta

Nostoissa opiskelija voi esimerkiksi kuvata, miten hän käyttää kieltä koulun ulkopuolella tai jos hänellä on osaamista, jota on hankittu muualla kuin koulussa. Opiskelija itse valitsee, mitä taitoja hän haluaa esitellä nostoissa. Kuvausten tueksi opiskelija voi liittää linkkejä näyttöihin ja todistuksiin. Näytöt voivat olla esimerkiksi äänitteitä, videoita, podcasteja tai tekstejä kohdekielellä.  

Mihin Kieli-CV tehdään? 

Tavoitteenamme on tuottaa Kieli-CV:tä varten valtakunnallinen työkalu. Tätä varten on käynnissä kehittämishanke, jossa on kehitetty rautalankaversio kieli-cv:stä: 

Liite

Hanke etenee seuraavaksi demon kehittämiseen. Demo on valmis loppuvuodesta 2021. Koska työkalu on vasta kehitteillä, tässä vaiheessa voimme esitellä vain Kieli-CV:n sisältöjä. Tiedotamme lisää, kun hanke on edennyt pidemmälle.  

Työkalua odotellessa suosittelemme käyttämään seuraavanlaisia pohjia Kieli-CV:tä varten. Kieli-CV voi näyttää esimerkiksi tältä: 

Esimerkki täytetystä kieli-cv:stä, jossa kerrotaan kielitaidosta yleisesti, listataan osaamat kielet, ja kerrotaan niiden taidoista erikseen. Lisäksi liitteissä on listattu mahdollisia näytteitä.