Hyppää pääsisältöön
Maapallo on osittain puhekuplan sisällä ja sen ympärillä 'korkeakoulut, työelämä, kansainvälisyys, elämä ja yhteisöt'.

Kieliprofiilin työstäminen auttaa sinua peilaamaan kielenoppimistarinasi ja -kokemuksiesi vaikutusta siihen, minkälainen olet kielenoppijana nyt ja lukion jälkeen. Tämä sivusto on esimerkki yhdestä tavasta rakentaa kieliprofiili.

Tämä sivusto on esimerkki yhdestä tavasta rakentaa kieliprofiili.

Kieliprofiili. Lukiosta jatko-opintoihin, työelämään ja maailmalle. Pohdi ja opi uutta: Mitä kieli ja kielitaito merkitsevät sinulle? Keskustele, osallistu ja vaikuta: Kielellä on vaikutusta. Arvioi: Mitä osaat jo nyt, mitä tavoittelet? Ennakoi ja suunnittele; Mitä teen kielitaidollani lukion jälkeen?

Mistä kieliprofiilissa on kyse?

Kieliprofiili laaditaan osana lukion kieli-opintoja. Kieliprofiilin tarkoitus on tukea kasvuasi kielenoppijana ja -käyttäjänä.

Kieliprofiili-sivustolla syvennyt seuraaviin teemoihin:

  • mitä kaikkea kielitaitoa sinulla on
  • mistä kaikesta kielellinen ja kulttuurinen identiteettisi koostuu
  • mitä kaikkea kielitaito ja vuorovaikutustaidot ovat
  • miten juuri sinä opit kieliä
  • miten voisit hyödyntää eri kielten taitojasi lukion jälkeen.

Sivustolla teemoihin tutustutaan tälle sivustolle lisättyjen tehtävien avulla. Tehtävät on sijoitettu kolmen eri osa-alueen alle, jotka antavat taustaa pohdinnalle. Lisäksi sivulle on koottu muuta tukimateriaalia opiskelun tueksi. Tehtäviä voidaan tehdä itsenäisesti, pareittain tai ryhmissä. 

Kieliminää ympyröi viisi osa-aluetta: minä kielenoppijana, kielivarantoni, kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielitietoisuus, sekä kielitaitoni. Osa-alueet kattavat osattujen kielien lisäksi esimerkiksi kielellisen ja kulttuurisen identiteetin, miten kieltä ymmärretään, tulkitaan ja arvotetaan, sekä kielen käyttö vaikuttamisessa.
Kieliminä kuvaa, minkälaisia tietoja ja taitoja lukion kieltenopetuksessa tavoitellaan

Kieliprofiilin laatiminen

Kysy opettajaltasi, minne kieliprofiili laaditaan eli mihin lisäät tehtävien vastaukset. Toimivia alustoja ovat esimerkiksi Google Classroom, Microsoft OneNote, Microsoft 365, sekä erilaiset blogipohjat, some-tilit ja muut.

Tällä sivulla on yksi esimerkki tavasta koota kieliprofiili. Voit tehdä kieliprofiilistasi omannäköisesi ja lisätä siihen liitteitä, kuvia ja äänitteitä.

Maapallon päällä istuu ihminen ja ympärillä lukee työelämä, yhteisöt ja elämä, korkeakoulut ja kansainvälisyys. Ympärillä on kolmen kohdan ohjeistus kieliprofiiliin. Ensin pohditaan mistä kaikesta kielitaito koostuu, mitä sillä tehdään ja miten kehitetään. Toiseksi arvioidaan ja kuvataan kielitaitoa, asetetaan tavoitteita, seurataan kehitystä ja kuvaillaan. Sitten laaditaan kieli-CV, jossa kuvataan kielenkäyttötaitoja ja kerrytettyä kulttuuriosaamista. Kieli-CV:seen voi myös lisätä kielinäytteitä.
Opettajalle

Opettajalle


Tälle sivustolle kootun materiaalin on tarkoitus toimia tukena kieliprofiilin paikallisessa kehittämisessä. Linkkeihin on koottu tietoa materiaaleista ja usein kysyttyjä kysymyksiä. Kaikkea materiaalia voidaan hyödyntää paikallisten ratkaisujen tukena.

Tietoa sivustosta

Lue lisää sivuston tavoitteista ja sisällöistä. Katso myös esittelyvideot!

Kieliprofiilista lyhyesti ja UKK

Lue lyhyt kuvaus sivustosta ja usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Ladattavat materiaalit

www.oph.fi

Lataa käyttöösi materiaaleja ja erilaisia pohjia!

Opiskelijalle

Opiskelijalle


Alle on kerätty opiskelijoille suunnattua tukimateriaalia kieliprofiilin rakentamiseen.

Osa-alueet

Kielitaito

Mistä kaikesta kielitaito koostuu?

Kieli, kulttuuri ja kansainvälisyys

Mistä kulttuuri- ja kansainvälisyysosaamisessa on kyse kieltenopinnoissa?

Kielenopiskelutaidot

Mitä ovat kielenopiskelutaidot?

Laaja-alainen osaaminen

Miten laaja-alainen osaaminen näkyy kieliprofiilissa?

Kieli-CV

Lue Kieli-CV:stä!

Täältä löydät esimerkkejä Kieli-CV:n toteutustavoista ja mahdollisista sisällöistä.

Ota yhteyttä

Anna palautetta tai lähetä kysymyksesi ottamalla yhteyttä:

etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Karoliina Inha, projektisuunnittelija
Anu Halvari, opetusneuvos
Yvonne Nummela, undervisningsrådet

tai liity ryhmäämme Facebookissa!

Kirjoittajat

Tukimateriaalit on kehitetty Opetushallituksen ja LUKKI-verkoston yhteistyönä. Tukimateriaalin ovat laatineet Karoliina Inha (LUKKI-verkosto), Anu Halvari, Yvonne Nummela, Paula Mattila ja Salla Sigvart (Opetushallitus).

Viitetiedot

Inha, K., Halvari, A., Nummela, Y., Mattila, P., Sigvart, S., Kieliprofiili. Opetushallituksen verkkosivut: https://www.oph.fi/fi/kieliprofiili. Julkaistu: 8.3.2021. Viitattu: päivämäärä.