Tämä verkkosivu toimii kieliprofiilin tukimateriaalina. Kieliprofiilin toteuttamistavoista ja sisällöstä päätetään paikallisesti. Opetushallituksen julkaisemaa tukimateriaalia voi hyödyntää tarpeen mukaan.

Kieliprofiili voi koostua neljästä, toisiinsa liittyvästä kokonaisuudesta: 

  • kielitaidon kartoitus 
  • kieltenopiskelutaitojen ja kielenopiskelustrategioiden kartoitus 
  • näytteet omasta kielitaidosta
  • todistukset, kieli-CV (mm. suullinen koe).