Oppimateriaali

Kierroksia!

Digitaalisuus Hyvinvointi Perusopetus Äidinkieli ja kirjallisuus Biologia Käsityö Kuvataide Maantiede /Maantieto Ympäristöoppi

Kierroksia! on digitaalinen oppimateriaali kestävästä arjesta ja kiertotaloudesta alakoulun vuosiluokille 3–6. Innostava oppimateriaali auttaa oppilaita oivaltamaan, että jokainen voi vaikuttaa tulevaisuutensa ja kestävän yhteiskunnan kehittämiseen. 

Oppimateriaalissa on yli 80 valmista oppituntia ja neljän kestävää arkea tavoittelevan ihmisen kiehtovat tarinat.  Se soveltuu sekä itsenäiseen opiskeluun että yhdessä tekemiseen. Digitaalinen oppimisalusta antaa opettajalle toimivat työkalut tuoda kiertotalouden teemat lähelle oppilaan omaa elämää. 

Kierroksia!-oppimateriaali vastaa opetussuunnitelman mukaisiin kestävän elämäntavan tavoitteisiin. Oppimateriaali ylittää oppiainerajat: samalla kun opiskellaan kiertotaloutta ja kestävää arkea, opitaan myös muun muassa äidinkielen ja kirjallisuuden, maantiedon, kuvataiteen ja käsityön oppisisältöjä. Elämyksellisen oppimateriaalin parissa lapsi saa helposti ymmärryksen siitä, miten jokainen meistä voi olla kiertotalousosaaja.

Tekijät
Lyfta. Työryhmään kuuluivat myös Sari Laine, Riitta Silvennoinen ja Markus Terho Sitrasta.
Julkaisuvuosi
2020
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi