Hyppää pääsisältöön

Kokeilukeskus


Kokeilukeskuksen tehtävä on tukea varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin kehittämistä ja innovaatioiden syntymistä.

Kokeilukeskus on Opetushallituksen innovaatioyksikkö, joka etsii keinoja kehittää suomalaista koulutusjärjestelmää. Vaikka suomalainen koulu ja opetus ovat hyvällä tasolla, pitää muuttuvassa maailmassa myös oppimisen ja koulun uudistua. Koulu ei ole yhteiskunnasta tai yhteisöstä irrallinen saareke. Kokeilukeskuksen tavoitteena on saada systeemin eri toimijat, kouluista kuntiin ja opetushallintoon, oivaltamaan uudistumisen tarve, löytämään yhteinen tulevaisuuden suunta ja tekemään tarvittavat muutokset – vaikka se tuntuisi umpihankeen hiihtämiseltä.

Valtakunnallisena toimijana haemme kokeilujen ja yhteiskehittämisen avulla oppeja siitä, miten oppiminen ja toimintakulttuuri uudistuvat systeemisesti. Kokeilukeskus on osa hallituksen kärkihanketta. Tavoitteenamme on edistää systeemistä muutosta ja tuottaa päätöksentekoon tietoa tavoitteellisista ja laajenevista kokeiluista. Kokeilujen ja yhteiskehittämisen tavoitteena on löytää myös uusia välineitä ja tapoja koulutuksen kehittämiseen.

Toimintamme perustuu ajatukseen siitä, että koulutuksessa näkyviä ongelmia ei voida ratkaista yksin vain koulutuksen alan sisällä. Tarvitaan siilot murtavaa, hallinnonalan rajat ja eri tasot ylittävää kehittämistä. Kokeilujen avulla voidaan ymmärtää paremmin ongelmien luonnetta ja kehittää uudenlaisia ratkaisuja. Muutos edellyttää oppijan, lapsen ja nuoren, siirtymistä aktiiviseksi toimijaksi.

Kokeilukeskus on itsessään kokeilu ja toimikautemme on 2017–2020. Olemme osa valtionhallinnon uudistusta sekä Opetushallituksen muutosta.

Minä kokeilen -haastattelusarja

alt-text (optional, uses title if not set)

Minä kokeilen - Haastateltavana hallintotieteen professori Jari Stenvall

Miten kokeilukulttuuri istuu koulun arkeen? Entäs julkiselle sektorille? Mitkä ovat kokeilemisen hyödyt ja haasteet? Minä kokeilen -haastattelusarjassa ääneen pääsevät kokeilijat eri toimialoilta. Vuorossa professori Jari Stenvall.

alt-text (optional, uses title if not set)

Minä kokeilen - Haastateltavana rehtori Juha Yli-Hynnilä

Miten kokeilukulttuuri istuu koulun arkeen? Mitkä ovat kokeilemisen hyödyt ja haasteet? Minä kokeilen -haastattelusarjassa ääneen pääsevät kokeilijat eri toiminta-aloilta. Vuorossa rehtori Juha Yli-Hynnilä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Minä kokeilen - Haastateltavana Demos Helsingin Mikko Annala

Miten kokeilukulttuuri istuu julkiselle sektorille? Mitkä ovat kokeilemisen hyödyt ja haasteet? Minä kokeilen -haastattelusarjassa ääneen pääsevät kokeilijat eri toiminta-aloilta. Vuorossa Kokeiluasiantuntija Mikko Annala.

alt-text (optional, uses title if not set)

Minä kokeilen - Haastateltavana luokanopettaja Maija Hintikka

Miten kokeilukulttuuri istuu koulun arkeen? Mitkä ovat kokeilemisen hyödyt ja haasteet? Minä kokeilen -haastattelusarjassa ääneen pääsevät kokeilijat eri toiminta-aloilta. Vuuorossa luokanopettaja Maija Hintikka.

alt-text (optional, uses title if not set)

Minä kokeilen - Haastateltavana opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen

Miten kokeilukulttuuri istuu koulun arkeen? Minä kokeilen -haastattelusarjassa ääneen pääsevät kokeilijat eri toiminta-aloilta. Vuorossa opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hänninen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Minä kokeilen - Haastateltavana sivistystoimenjohtaja Aila Luikku

Miten kokeilukulttuuri istuu koulun arkeen? Mitkä ovat kokeilemisen hyödyt ja haasteet? Minä kokeilen -haastattelusarjassa ääneen pääsevät kokeilijat eri toiminta-aloilta. Vuorossa sivistysjohtaja Aila Luikku.

Kokeilijoiden kokemuksia

alt-text (optional, uses title if not set)

Entä jos siellä koulussa eksyy?

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöprosessia muotoilemassa

alt-text (optional, uses title if not set)

Rehtorit uutta roolia etsimässä

Kokeilut johtamisen muutoksen välineenä Imatralla