Tällä sivulla kerrotaan kotoutumiskoulutuksen kielitaidon päättötestauksen kehittämisen projektista. Projektin keskeinen tarkoitus on kehittää digitaalinen järjestelmä kielitaidon arvioinnille sekä edistää kansallista mallia kotoutumiskoulutuksen päättöarvioinnin toteuttamiseksi

Keväällä 2023 hyväksyttiin uudistettu laki kotoutumisen edistämisestä, joka tulee voimaan vuoden 2025 alussa. Uudessa laissa annettiin Opetushallitukselle vastuu kotoutumiskoulutuksen kielitaidon päättötestauksesta. 
Tällä sivulla kerrotaan tämän projektin edistymisestä ja tarkoituksesta. Toivomme, että tämä sivu tarjoaa selkeän kuvan projektin tarkoituksesta ja etenemisestä. Jos sinulla on kysymyksiä tai kaipaat lisätietoja, älä epäröi ottaa yhteyttä.

Projektiin osallistuvat työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Tarvittaessa pyydämme mukaan kotoutumiskoulutuksen ja testauksen asiantuntijoita.