Valtioneuvoston suosituksen mukaan aikuisten perusopetus jatkuu etäopetuksena lukukauden loppuun saakka. Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti 14.5. alkaen.
Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Koulutuksen järjestäjä arvioi ja päättää, missä määrin lähiopetusta järjestetään, esimerkiksi siitä eniten hyötyville opiskelijoille. 

Opetushallituksen ohjeistusta lähiopetukseen palaamisesta voidaan soveltuvin osin käyttää myös aikuisten perusopetuksessa.

Lähiopetuksessa tulee huomioida ohjeet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana samoin kuin työturvallisuutta koskeva toimintaohje opetuksen järjestäjälle ja koulun johdolle työhön paluuseen liittyen.