Kevään jäljellä oleva lähiopetuksen jakso on tärkeä oppilaiden hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Oppilaita valmistetaan kouluun paluuseen jo etäopetuksen aikana. Opetushallitus on valmistellut ohjeistuksen koskien lähiopetukseen palaamista perusopetuksessa.
Koululaisia oppitunnilla

Kevään jäljellä oleva lähiopetuksen jakso on tärkeä oppilaiden hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Oppilaita valmistetaan kouluun paluuseen jo etäopetuksen aikana. Oppilaiden kanssa arvioidaan etäopetusjaksoa ja varataan yhteistä aikaa keskustelulle koulun muuttuneista toimintatavoista ja oppilaiden tuntemuksista.

Opetushallitus on valmistellut ohjeistuksen koskien lähiopetukseen palaamista perusopetuksessa. Ohjeistuksessa linjataan muun muassa opetusjärjestelyistä, opetuksen toteuttamisesta, oppimisen ja koulunkäynnin tuesta, kouluruokailusta, koulukuljetuksista sekä koulun muusta toiminnasta.