Taiteen perusopetus voidaan järjestää 14.5.2020 alkaen kokonaan tai osittain lähiopetuksena, tai jäljellä olevan lukuvuoden osalta lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Oppilaita pyritään tukemaan kaikin tavoin, jotta kevään 2020 opinnot saadaan asianmukaisesti ja kohtuudella päätökseen, ja opintoja voidaan jatkaa uusin voimin syksyllä 2020.
Lapset piirtävät

Valtioneuvoston 6.5. tekemän periaatepäätöksen mukaisesti taiteen perusopetuksen oppilaitosten tilat avataan lähiopetukselle 14.5.2020 lukien. Taiteen perusopetuksen järjestäjät päättävät niitä koskevan lainsäädännön puitteissa itse etäopetuksen jatkamisesta ja lähiopetukseen siirtymisestä.  Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat antaneet ohjeet turvallisiin järjestelyihin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, joita sovelletaan soveltuvin osin myös taiteen perusopetuksessa.

Oppilaita pyritään tukemaan kaikin tavoin, jotta kevään 2020 opinnot saadaan asianmukaisesti ja kohtuudella päätökseen, ja opintoja voidaan jatkaa uusin voimin syksyllä 2020.