Lukiokoulutuksen opiskelijalla on velvollisuus osallistua sekä lähi- että etäopetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä
Oppitunnilla

Osa lukiokoulutuksen oppimäärään sisältyvistä opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti. Opiskelijalle voidaan myös hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. Tällöin ei ole kyse poissaolosta opetuksesta (lukiolaki 714/2018 25, 30, 63 §; lukioasetus 810/1998 4 §). 

Lukiolain perusteella opiskelija voi olla poissa opetuksesta, jos hän on saanut siihen luvan. Lupaa poissaoloon tulee pyytää sekä lähi- että etäopetuksessa. Perusteltu syy poissaoloon on esimerkiksi sairaus tai muu siihen rinnastettava syy. Opiskelijan poissaolo opetuksesta voi perustua myös tartuntatautilakiin (1227/2016). Tartuntatautilain perusteella lääkäri voi tehdä päätöksen tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön määräaikaisesta poissaolosta oppilaitoksesta.

Opiskelija tai huoltaja ilmoittaa opiskelijan sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian, jotta tämä voidaan huomioida opetuksen ja sen tuen järjestämisessä sekä poissaolojen seuraamisessa.