Lukioissa palataan normaalilainsäädännön mukaiseen opetuksen järjestämiseen 14.5. lähtien. Poikkeukselliset tartuntatautiuhan sävyttämät olosuhteet kuitenkin jatkuvat. Kevään viimeinen opintojakso sekä lukuvuoden lopetus ovat tärkeitä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Loppukevään painopisteenä onkin opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen.
Kolme opiskelijaa työpöydän ja tietokoneiden ääressä

Opiskelijoiden kanssa pyritään varaamaan yhteistä aikaa keskustelulle muuttuneista toimintatavoista ja opiskelijoiden tuntemuksista. Tavoitteena on arvioida etäopiskelujaksoa ja pohjustaa opiskelijoiden jaksamista tulevana lukuvuonna.