Opiskelijan osaamisen arviointi toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön ja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän tulee ottaa huomioon viranomaisten koronapandemiaa koskevat ohjeet ja suositukset, joiden avulla varmistetaan opiskelijoiden ja henkilöstön terveys ja turvallisuus.
Rakennustöissä