Valtioneuvoston suositus pitää 1.─3. luokan ja muut lähiopetukseen oikeutetut oppilaat kotona päättyy 13.5.2020. Koulujen lähiopetuksen paluun ohella monet lapset palaavat myös aiemmin osallistumaansa aamu- ja iltapäivätoimintaan. Opetushallitus on valmistellut ohjeistuksen koskien palaamista.
Kuvituskuva, pensseleitä purkeissa

Varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen (191/2020) voimassaolo päättyy 13.5.2020. Koulujen lähiopetuksen paluun ohella monet lapset palaavat myös aiemmin osallistumaansa aamu- ja iltapäivätoimintaan, jota kunta on perusopetuslain mukaisesti järjestänyt joko itse tai hankkinut muilta toimijoilta. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuneille ja sinne tauon jälkeen palaaville lapsille oman vertaisryhmän ja tutun henkilöstön tapaaminen on iloinen ja tärkeä asia.

Kevään jäljellä oleva toimintajakso on tärkeä erityisesti lasten hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Lapset tarvitsevat yhteistä aikaa keskusteluille kevään poikkeusoloista, niiden herättämistä tunteista, kokemuksista ja tulevaisuuden odotuksista. Jokaiselle lapselle tulisi jäädä tunne siitä, että tilanne on aikuisten hallinnassa ja heidän hyvinvoinnistaan, oppimisestaan ja koulunkäyntinsä jatkosta pidetään huolta.