Valtioneuvoston suositus pitää esiopetusikäiset lapset kotona päättyy 13.5.2020. Kaikkien lasten tulee osallistua opetussuunnitelman mukaiseen esiopetukseen loppulukuvuodeksi. Esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on lisäksi oikeus varhaiskasvatukseen.
Tyttö syö lounasta varhaiskasvatuksessa.