Käsityön oppimis- ja työympäristö on laaja ja teknisesti vaativa kokonaisuus osana koulurakennusta. Oppimisympäristön käyttöä ohjaa vahvasti työturvallisuus ja siihen liittyvät ratkaisut. Oppimisympäristön suunnittelu, suunnittelun ohjaus (opetuksen järjestäjä ja tilaaja), hankinta ja toteutus vaatii tarvittavaa kokemusta, jotta onnistunut kokonaisuus voidaan saavuttaa. Tähän kappaleeseen on koottu yleisiä huomioita ja suunnitteluperiaatteita. Näihin liittyvät tekniset tarkennukset löytyvät myöhemmin luvusta 4. Käsityön oppimis- ja työympäristön tekniset vaatimukset. 

 

Kuvituskuva. Koulun alulan portaikko.

Käsityön oppimis- ja työympäristö muodostaa koulun rakennusprojektissa oman laajan kokonaisuuden, jonka onnistunut toteutus vaatii eri toimijoiden yhteistyötä niin suunnittelussa, suunnittelun ohjauksessa, hankinnassa kuin rakentamisessa.