Opetushallitus on jatkanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointikokonaisuuden uudistamista laatimalla arviointikriteerit ja osaamisen tason kuvaukset 6. vuosiluokan lukuvuosiarviointia varten. Opetushallitus on laatinut osaamisen tason kuvaukset arvosanoille 5, 7 ja 9 kaikissa oppiaineissa sekä täsmentänyt osaamisen tason kuvauksia arvosanalle 8. Uudistetut arviointikriteerit otetaan kouluissa käyttöön 1.8.2023 ja niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa kuudesluokkalaisten lukuvuosiarvioinnissa keväällä 2024.
Värikkäitä kirjaimia ja lasten käsiä vihreällä taustalla.
Perusopetus suuntaa kohti yhdenvertaisempaa arviointia.