Opetushallitus on jatkanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiosuuksien uudistamista valmistelemalla 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteeriluonnokset. Luonnokset on laadittu kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9, ja nykyisiä arvosanan 8 kriteereitä on täsmennetty. Kriteeriluonnoksista pyydetään lausuntoja 26.8.–23.9.2022 lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa, ja samanaikaisesti on avoinna verkkokommentointi. Saatua palautetta hyödynnetään kriteerityön viimeistelyssä. Uudistetut kriteerit otetaan käyttöön 1.8.2023 ja niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa kuudesluokkalaisten lukuvuosiarvioinnissa keväällä 2024.
Värikkäitä kirjaimia ja lasten käsiä vihreällä taustalla.
Perusopetus suuntaa kohti yhdenvertaisempaa arviointia.