Perusopetuksessa kaikille yhteiset taide- ja taitoaineet ovat musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous. Taide- ja taitoaineiden tukimateriaalit sisältävät esimerkiksi opetuksen tavoitteiden avauksia, oppimistehtävien esittelyjä oppimisen ja osaamisen arvioinnin kuvauksineen. Tavoitteena on esimerkkien ja virikkeiden avulla tukea opettajia taide- ja taitoaineiden opetuksen suunnittelussa ja oman arviointiosaamisen kehittämisessä. Taide- ja taitoaineiden tukimateriaaleja on mahdollista hyödyntää ja soveltaa eri tavoin.

Lukuvuoden opetuksen suunnittelu perustuu ennen kaikkea oppiaineen vuosiluokan tavoitteisiin ja niihin liittyviin keskeisiin sisältöihin; millaista oppimista ja osaamisen kehittymistä opetuksen tulee edistää. Opetuksen tavoitteen arviointikriteerit kuvaavat kunkin arvosanan mukaista osaamisen tasoa. Opetuksen tavoitteesta johdettu oppimisen tavoite voi auttaa opettajaa hahmottamaan, mihin oppilaiden tulisi opinnoissaan pyrkiä ja mitä opiskella.


Taide ja taitoaineet koostuvat viidestä oppiaineesta: Musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous.