Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. (Pol 29 § 30.12.2013/1267). Työturvallisuus on käsityön oppimis- ja työympäristön tilasuunnittelun perusta.

Kuvituskuva. Kehoitus suojalasien ja kuulonsuojainten käyttämisestä.

Tämän oppaan lisäksi Rakennustietosäätiö RTS sr on laatinut perusopetuksen tiloihin liittyviä RT-kortteja, joissa on tietoa muun muassa koulujen rakennushankkeen valmistelusta, tilasuunnittelun lähtökohdista sekä käsityön työtilojen rakenteellisista ratkaisuista ja varustelusta. Opetushallituksen julkaisemasta Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusoppaasta löytyvät yleisohjeet koulujen turvallisuussuunnitteluun ja Käsityön työturvallisuusoppaasta käsityön opettamiseen liittyvää työturvallisuusohjeistusta.

Tässä oppaan luvussa käydään läpi suunniteltavan käsityön oppimis- ja työympäristön työturvallisuutta. Muun muassa oppilasryhmän koko, valvonta, turvallinen liikkuminen, koneturvallisuus ja ensiapuvalmius on huomioitava tilasuunnittelussa. Kappaleet ergonomia ja esteettömyys sekä tilojen määrä ja koko on käsitelty luvussa 3. Yleisiä suunnitteluperiaatteita. Ilmanvaihto, valaistu, sähkö- ja palotekninen suunnittelu on käsitelty luvussa 3. Tekniset vaatimukset.   

Tämän osion alalaidasta löytyvät keskeiset lait, määräykset, oppaat ja julkaisut turvallisen oppimis- ja työympäristön suunnittelun tueksi.