Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuvat perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön.

Oppilaita istuvamassa luokkahuoneen lattialla.

Teksti tarkistettu ja päivitetty tarpeellisilta osin 21.12.2020. Tekstiin on lisätty muun muassa linkityksiä oph.fi-ulkopuolisille sivuille ja tekstiä on selkeytetty tarpeen mukaan.