Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuvat perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön.

Oppilaita istuvamassa luokkahuoneen lattialla.

Tekstiä täsmennetty ja päivitetty tarpeellisilta osin 26.3.2021. Tekstiin on muun muassa kohta Tartuntatautilain hygieniaa ja väljyyttä koskevat velvoittavat säännökset.