Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuvat perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön.

Oppilaita istuvamassa luokkahuoneen lattialla.

Tekstiä täsmennetty ja päivitetty tarpeellisilta osin 25.1.2021. Tekstiin on muun muassa lisätty suositus varautua tilanteisiin, joissa paljon henkilöstöä on poissa työstä. Tekstiin on myös lisätty uutena karanteenia ja eristystä käsittelevä osio.