Sivulla on avattu äidinkielen ja kirjallisuuden eri käsitteitä, joita esiintyy Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019, kuten kielitietoisuus ja monilukutaito. Sivua päivitetään kevään 2020 aikana. Tutustu käsitteiden määritelmiin ja avauksiin.