Äidinkielen ja kirjallisuuden moduulit ovat hyviä yhdistettäväksi sekä oman oppiaineen moduulien kanssa että muiden oppiaineiden moduulien kanssa paikallisiksi opintojaksoiksi. Tutustu sivulla esitettyihin esimerkkeihin äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä muita oppiaineita yhdistelevistä opintojaksoista sekä äidinkielen ja kirjallisuuden omista opintojaksoista. Esimerkit on tarkoitettu rohkaisemaan eivätkä ne ole normittavia tai tyhjentäviä.

Selin oleva tyttö istuu tietokoneen ääressä