Koronapandemian aikana opetusta toteutettiin tarvittaessa etäopetuksena. Tämä ohjeistus on kirjoitettu koronatilannetta ja poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä varten. Ohjeistuksen on laatinut suomen kielen ja viestinnän lehtori Katri Huovinen (Diakonia-ammattikorkeakoulu).

Kun alat suunnitella verkko-opetusta, päästä ensin rohkeasti irti luokkaopetuksesta. Älä siis mieti, miten siirrät opetuksen verkkoon, vaan mieti, mitkä ovat oppimiskokonaisuuden tavoitteet ja miten ne saavutetaan etäopiskelemalla. Lähtökohtana on aina paikallinen opetussuunnitelma ja siinä tarkennetut tavoitteet.
Vinkkejä etäopetukseen
Vinkkejä etäopetukseen