Äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeessa arvioidaan toisaalta lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman perusteiden mukaisten tavoitteiden saavuttamista ja toisaalta kokelaan kypsyyttä ja valmiuksia jatko-opintoihin. Äidinkielen ja kirjallisuuden koe järjestetään suomen, ruotsin ja saamen kielissä. Lisäksi järjestetään suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeet.

Tälle sivulle linkitetyt videomateriaalit on tuotettu LUKILOKI-koulutusohjelmassa (2018–2022).