Äidinkielen ylioppilaskokeessa arvioidaan toisaalta lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman perusteiden mukaisten tavoitteiden saavuttamista ja toisaalta kokelaan kypsyyttä ja valmiuksia jatko-opintoihin. Äidinkielen koe järjestetään suomen, ruotsin ja saamen kielissä. Lisäksi järjestetään suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeet.