Perusopetuslain 46 §:n mukaan aikuisten perusopetus voidaan järjestää osaksi tai kokonaan etäopetuksena. Perusopetuslain 20 a §:n määräaikaista säännöstä poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä ei sovelleta aikuisten perusopetukseen.
Kuvituskuva, nuoret aikuiset kokouksessa

Teksti on päivitetty 9.10.2020

Opetuksen järjestäjät päättävät niitä koskevan normaaliolojen lainsäädännön puitteissa, viranomaisten suositukset huomioon ottaen opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta järjestämisestä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet huomioiden.