Aineistojen pohjalta kirjoittamista – kuten muutakin kirjoittamista ja ylipäätään tiedon tuottamista – on hyvä lähestyä prosessina, joka antaa työskentelylle ja ajattelemiselle aikaa ja tilaa. Prosessin aikana on mahdollista pyytää ja saada palautetta, joka parhaimmillaan parantaa lopullista tuotosta ja harjaannuttaa sekä palautteenantajan että -saajan kirjoittamistaitoja. Tässä materiaalissa tarkastellaan kirjoittamisen prosessia mallina, joka soveltuu lukiossa esimerkiksi kirjoitus- ja lukutaidon vastausten laatimiseen, sekä siihen liittyvää vertaispalautetta.