Ammatillinen koulutus tarjoaa maahanmuuttajataustaiselle nuorelle tai aikuiselle mahdollisuuden hankkia ammatti ja päästä osalliseksi työelämään. Opiskelun aikana tehdään runsaasti yhteistyötä työelämän kanssa ja osaaminen osoitetaan kyseisen alan työpaikoilla. Mikäli opiskelijalla on aiempaa ammatillista osaamista, hän voi hyödyntää sitä osana opintojaan. Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan yksilöllinen opintopolku, joka kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). 

Koulutusalat ja tutkinnot ovat erilaisia ja niissä tarvittavat kielitaitovaatimukset vaihtelevat. Kielitaitoa on mahdollisuus kehittää opintojen aikana. Maahanmuuttajataustaisella opiskelijalla on myös mahdollisuus saada tarvittaessa suomi toisena kielenä (S2) -tukea tai hän voi osallistua opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin (OPVA). Opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa opiskelija voi vahvistaa esim. suomen kielen osaamistaan sekä matematiikan tai englannin perustaitoja. 

Jos opiskelijan kielitaito tai opiskeluvalmiudet eivät riitä tutkintoon johtavaan koulutukseen, hän voi vahvistaa osaamistaan tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA). Ammatillinen tutkinto antaa oikeuden jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. 

Opiskeluhuolto ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvää oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä tukee sosiaalista hyvinvointia. Opiskeluhuolto koostuu yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta. Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteena on, että henkilökunta ja opiskelijat luovat yhdessä turvallista ja hyvinvointia edistävää opiskeluympäristöä. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on osa koko oppilaitoksen toimintaa ja sitä toteutetaan sekä osana opetusta että erilaisilla yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisäävillä aktiviteeteilla. Yksilökohtainen opiskeluhuolto tarkoittaa terveydenhoitajan, kuraattorin, psykologin ja tarvittaessa lääkärin palveluja.