Ammatillinen koulutus tarjoaa maahanmuuttajataustaiselle nuorelle tai aikuiselle mahdollisuuden hankkia ammatti ja päästä osalliseksi työelämään. Opiskelun aikana tehdään runsaasti yhteistyötä työelämän kanssa ja osaaminen osoitetaan kyseisen alan työpaikoilla. Mikäli opiskelijalla on aiempaa ammatillista osaamista, hän voi hyödyntää sitä osana opintojaan. Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan yksilöllinen opintopolku, joka kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). 

Koulutusalat ja tutkinnot ovat erilaisia ja niissä tarvittavat kielitaitovaatimukset vaihtelevat. Kielitaitoa on mahdollisuus kehittää opintojen aikana. Maahanmuuttajataustaisella opiskelijalla on myös mahdollisuus saada tarvittaessa suomi toisena kielenä (S2) -tukea tai hän voi osallistua opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin (OPVA). Opiskeluvalmiuksia tukevissa opinnoissa opiskelija voi vahvistaa esim. suomen kielen osaamistaan sekä matematiikan tai englannin perustaitoja. 

Ammatillinen tutkinto antaa oikeuden jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. 

Jos opiskelijan kielitaito tai opiskeluvalmiudet eivät riitä tutkintoon johtavaan koulutukseen, hän voi vahvistaa osaamistaan ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA). VALMA:ssa opiskelija asettaa yksilölliset oppimistavoitteet. Opiskelija voi siirtyä joustavasti tutkintokoulutukseen, kun hän on saavuttanut tarvittavan kielitaidon ja opiskeluvalmiudet.