Hyppää pääsisältöön

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta


Laadunhallinnan avulla varmistetaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua sekä asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin vastaamista.

Opetushallitus kehittää ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa ja tukee koulutuksen järjestäjiä laadunhallinnan kehittämisessä. Laadunhallinta sisältää laadun varmistamisen, kehittämisen, johtamisen ja ohjauksen. 

Ammatilliset koulutuksen järjestäjät vastaavat järjestämiensä tutkintojen, koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja laadunhallinnan jatkuvasta parantamisesta. Laadunhallinnan kehittäminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista. Laadunhallinta on osa jokaisen työtä. 

Opetushallitus toimii ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kansallisena koordinaatiopisteenä (Quality Assurance National Reference Point – NRP) ja kehittää laadunhallintaa yhteistyössä eurooppalaisen EQAVET-laatuverkoston ja kansallisten koordinaatiopisteiden kanssa. Työelämätoimikunnat osallistuvat osaltaan näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen.