Hyppää pääsisältöön

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta


Laadunhallinnan avulla varmistetaan ja kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua sekä asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin vastaamista. Laadunhallinnan kehittäminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista. Laadunhallinta on osa jokaisen työtä.

Opetushallitus kehittää ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa ja tukee koulutuksen järjestäjiä laadunhallinnan kehittämisessä. Ammatilliset koulutuksen järjestäjät vastaavat järjestämiensä tutkintojen, koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja laadunhallinnan jatkuvasta parantamisesta. Työelämätoimikunnat osallistuvat osaltaan näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen. 
Opetushallitus toimii ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kansallisena koordinaatiopisteenä (Quality Assurance National Reference Point – NRP) ja kehittää laadunhallintaa yhteistyössä eurooppalaisen EQAVET-laatuverkoston ja kansallisten koordinaatiopisteiden kanssa.