Ammatillinen koulutus toteutetaan paikallisten päätösten mukaisesti lähi- tai etäopiskeluna. Koulutuksen järjestäjä seuraa koronatilannetta sekä annettuja määräyksiä, ohjeita ja suosituksia, sekä suunnittelee koulutuksen turvallisuusmääräysten mukaisesti. Opiskelijoiden yksilöllinen tilanne huomioidaan osana henkilökohtaistamista.
Opettaja ja kaksi opiskelijaa ammatillisen oppilaitoksen herkkupuodin kassalla.

Teksti tarkistettu ja päivitetty tarpeellisilta osin 21.12.2020. Tekstiin on lisätty mm. linkityksiä oph.fi-ulkopuolisille sivuille ja tekstiä on selkeytetty tarpeen mukaan.