Ammatillinen koulutus toteutetaan paikallisten päätösten mukaisesti lähi- tai etäopiskeluna. Koulutuksen järjestäjä seuraa koronatilannetta sekä annettuja määräyksiä, ohjeita ja suosituksia, sekä suunnittelee koulutuksen turvallisuusmääräysten mukaisesti. Opiskelijoiden yksilöllinen tilanne huomioidaan osana henkilökohtaistamista.

Koulutuksen järjestäjien on tärkeää varautua myös mahdollisiin vakaviin tilanteisiin, jossa paljon henkilöstöä on yhtä aikaa poissa työstä.
Opettaja ja kaksi opiskelijaa ammatillisen oppilaitoksen herkkupuodin kassalla.

Teksti tarkistettu ja päivitetty tarpeellisilta osin 25.3.2021. Lisäksi tekstiin on lisätty mm. kohdat Hyvinvoinnin tukeminen ja laadukas etäopetus sekä Tartuntatautilain velvoittavat säännökset.