Koronatilanteen tasaantuessa tavoitteena on rakentaa yhdessä sujuvaa, hyvinvoivaa ja turvallista arkea. Koronatilanteesta palautumisen lisäksi oppimisyhteisöjen ilmapiiriin on voinut vaikuttaa myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Poikkeuksellisten tapahtumien samanaikaisuus ja toisaalta erilaisuus vaikuttavat oppilaitosten toimintaan.
Tyttö kiristää ruuvia

Sivuja ei enää päivitetä. Tämä sivu on päivitetty viimeksi kesällä 2022.

Palautumiseen on hyvä kiinnittää huomiota jo kriisien aikana. Poikkeuksellisena aikana keskeisintä on turvata mahdollisimman tavallinen ja hyvä koulutuksen arki opiskelijoille. Samalla on tärkeää huolehtia koko henkilöstön, myös johdon, hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Henkilöstön on tärkeää pystyä keskittymään opetus-, koulutus-, ohjaus- ja kasvatustyöhön. Poikkeuksellisena aikana on myös voitu oppia uutta ja löytää uusia toimintatapoja ja vahvuuksia, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Samoin on voinut olla välttämätöntä ottaa käyttöön toimintamalleja, joista on syytä luopua tilanteen tasaannuttua.

Oppilaitosten johto ja henkilöstö ovat tehneet erittäin tärkeää ja hienoa työtä oppimisen, koulutuksen, hyvinvoinnin ja oppilaitoksen arjen toiminnan turvaamiseksi koronatilanteesta huolimatta. Oppimisyhteisöissä on onnistuttu kehittämään resilienssiä ja kriisinkestävyyttä, joita tarvitaan edelleen. Koronapandemian vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia, ja niitä voi tulla esille myös viiveellä. Korona-ajan vaikutukset kietoutuvat muiden kriisien vaikutuksiin, eikä enää välttämättä voida tunnistaa yksiselitteisesti, mistä mikäkin vaikutus johtuu.

Koronapandemiasta palauduttaessa viedään samalla käytäntöön suurta kansallista uudistusta, laajentunutta oppivelvollisuutta. Laajentamisen keskiössä ovat olleet erityisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen tuen, osallisuuden ja yhteisen tekemisen vahvistaminen.

Tämän Opetushallituksen materiaalin tarkoituksena on tukea koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia palautumisessa viime vuosien poikkeuksellisesta ajasta. Tukimateriaalissa kerrotaan siitä, mihin lukuvuoden 2022–2023 alkaessa on hyvä kiinnittää huomiota paikallisesti koulutuksen ja muun toiminnan suunnittelussa ja koronaviruspandemian aiheuttamasta tilanteesta palautumisessa. Materiaaliin on koottu tutkimusten ja selvitysten perusteella havaintoja siitä, miten korona on vaikuttanut oppimiseen ja koulutukseen osallistumiseen sekä miten poikkeuksellisesta ajasta voitaisiin palautua.